Video insluiten

AV0620 Stille getuigen
Piet Bakker, 1985

Video, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0620 Stille getuigen
Piet Bakker, 1985

Video, kleur, met geluid

Veel kerkgebouwen in de stad Groningen worden ten gevolge van de ontkerkelijking niet meer gebruikt voor erediensten en niet meer onderhouden. Wat moet met deze gebouwen gebeuren ? Soms vindt sloop plaats zoals de Martinuskerk in 1982 en de Zuiderkerk. Dikwijls wordt een kerkgebouw gewoon gesloten. In het geval van de Sionskerk gebeurt dat in 1984; de gemeente Groningen overweegt om de kerk te kopen en er welzijnsvoorzieningen voor de West-Indische buurt in te plaatsen. Over de bestemming van kerkgebouwen is men het niet altijd eens. De Mariakerk van architect Bekink in Corpus den Hoorn staat op de nominatie afgebroken te worden, maar een actiegroep probeert sloop te voorkomen. Voor de toekomst valt te verwachten dat het aantal kerkgebouwen waar het geloof nog actief wordt beleden verder sterk zal afnemen.