Video insluiten

AV0611 Verlengde Hereweg 92
RAP video Produkties, 1984

Video, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0611 Verlengde Hereweg 92
RAP video Produkties, 1984

Video, kleur, met geluid

OOG TV Extra. Reportage, deels gedramatiseerd, over het oude Rooms-katholieke Ziekenhuis (RKZ), gevestigd in Groningen aan de Verlengde Hereweg 92. Sinds 1979 is dit complex gekraakt en in 1984 is na lang onderhandelen tussen de gemeente Groningen en de krakers overeenstemming bereikt om het wonen in het oude RKZ te legaliseren. In het oude RKZ wonen 300 mensen in een goed georganiseerde woongemeenschap; er bestaat zelfs een commissie van toelating voor eventuele nieuwe bewoners. Tevens vinden in het oude RKZ allerlei culturele activiteiten plaats, zoals een wekelijkse bioscoopvoorstelling.