Video insluiten

AV0571 Vrouw en Arbeid
Kroes Film Research and Productio, Geschiedeniswinkel, 1998

Video, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0571 Vrouw en Arbeid
Kroes Film Research and Productio, Geschiedeniswinkel, 1998

Video, kleur, met geluid

Documentaire op basis van archiefmateriaal over honderd jaar vrouw en arbeid, met name in Groningen. In 1898 wordt in den Haag de nationale tentoonstelling ‘Vrouwenarbeid’ gehouden. Daarin wordt duidelijk dat vrouwen achtergesteld zijn in arbeidssituaties. Het maatschappelijke ideaal in 1898 en nog heel lang daarna is het gezin waarin de man werkt en de vrouw thuis blijft voor het huishouden en de kinderen. Werken doen vrouwen uit economische noodzaak en dat is vaak slecht betaald werk. Vooral fabriekswerk, zoals in de strokarton of de confectie geniet verder ook weinig sociale status. Meer status geniet dienstboden werk, maar dat is vaak onplezierig en verdwijnt bovendien. Voor ongetrouwde vrouwen geldt het werk als verpleegster of als onderwijzeres als zeer eerzaam, maar verpleegsters hebben fysiek erg zwaar werk en onderwijzeressen hebben minder salaris en veel geringere promotiekansen dan hun mannelijke collega’s. In honderd jaar is veel veranderd vooral ook door technische vooruitgang. Veel eenvoudig werk is gemechaniseerd of verdwenen naar lage lonen landen en huishoudelijk werk kan veel gemakkelijker en sneller gedaan worden. In de laatste decennia hebben sociale veranderingen vrouwen meer kansen gegeven op de arbeidsmarkt. Anno 1998 kan men nog altijd niet spreken van volledige gelijke kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt, maar onmiskenbaar is de situatie sinds 1898 wel sterk verbeterd. Bijna al het archiefmateriaal is afkomstig van het GAVA.