Video insluiten

AV0564 Op de weg naar 2000
JBF, 1989

Video, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0564 Op de weg naar 2000
JBF, 1989

Video, kleur, met geluid

Deze film is nog niet online beschikbaar.

Video over de verkeersproblematiek van de stad Groningen en te verwachten ontwikkelingen tot het jaar 2000. Trend is een sterk groeiend auto- en vrachtverkeer. Doelstellingen van Groningen zijn meer verkeer wel mogelijk te maken om de economische positie te versterken, maar tegelijkertijd het woon- en leefmilieu in de stad te verbeteren door juist de verkeerslast terug te dringen. Beide doelstellingen sluiten niet direct bij elkaar aan en om ze te toch te realiseren is een bewust beleid en een keur van maatregelen nodig.