AV0561 Groningen, proeftuin van stedebouwkundige ontwikkelingen
H. van Leest, 1984

Video, kleur, met geluid
Lengte: 00:19:06:00

AV0561 Groningen, proeftuin van stedebouwkundige ontwikkelingen
H. van Leest, 1984

Video, kleur, met geluid
Lengte: 00:19:06:00

Zoals de meeste grote steden in Nederland krijgt de stad Groningen vanaf eind jaren zestig te maken met leegloop; de zogeheten suburbanisatie. Om deze ontwikkeling tegen te gaan heeft de gemeente Groningen nieuw en vaak eigenzinnig beleid gevoerd. IJkpunten: herwaardering van de binnenstad met bijvoorbeeld het verkeerscirculatieplan; een ringwegenstelsel om de stad heen; versterking van de woonfunctie van de stad door nieuwbouw en renovatie; versterking van de werkfunctie bijvoorbeeld met de bouw van een kantorencomplex vlakbij de stad. Dankzij dit integrale beleid is in Groningen de suburbanisatie gestopt en het woon- en werkklimaat in de stad sterk verbeterd. Groningen is onmiskenbaar het belangrijkste centrum van Noord-Nederland gebleven.