Video insluiten

AV0561 Groningen, proeftuin van stedebouwkundige ontwikkelingen
H. van Leest, 1984

Video, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0561 Groningen, proeftuin van stedebouwkundige ontwikkelingen
H. van Leest, 1984

Video, kleur, met geluid

Zoals de meeste grote steden in Nederland krijgt de stad Groningen vanaf eind jaren zestig te maken met leegloop; de zogeheten suburbanisatie. Om deze ontwikkeling tegen te gaan heeft de gemeente Groningen nieuw en vaak eigenzinnig beleid gevoerd. IJkpunten: herwaardering van de binnenstad met bijvoorbeeld het verkeerscirculatieplan; een ringwegenstelsel om de stad heen; versterking van de woonfunctie van de stad door nieuwbouw en renovatie; versterking van de werkfunctie bijvoorbeeld met de bouw van een kantorencomplex vlakbij de stad. Dankzij dit integrale beleid is in Groningen de suburbanisatie gestopt en het woon- en werkklimaat in de stad sterk verbeterd. Groningen is onmiskenbaar het belangrijkste centrum van Noord-Nederland gebleven.