Video insluiten

AV0534 De GKB-affaire. Debat Gemeenteraad, deel VI
OOG TV, 1992

Video, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0534 De GKB-affaire. Debat Gemeenteraad, deel VI
OOG TV, 1992

Video, kleur, met geluid

Deze film is nog niet online beschikbaar.

Het debat in de Gemeenteraad Groningen op 8 april 1992 over de kredietbankaffaire. Deel VI: Tromp, fractiewoordvoerder GPV zegt in zijn tweede termijn dat zijn partij de motie handhaaft waarin wethouder van der Vondervoort wordt gevraagd af te treden. Verschuren (SP): de SP steunt de moties van VVD en GPV en de motie van GL om de gemeentelijke organisatie te laten doorlichten door een extern bureau. Niet echter steunt de SP de motie van GL die vraagt om het aftreden van het hele college, de SP vindt dat wethouders niet betrokken bij de GKB-affaire niet hoeven af te treden. Burgemeester Ouwerkerk en Van Gent (GL) hervatten nog een keer hun twist of het college nu wel of niet volledige openheid van zaken heeft gegeven en daarna volgt de hoofdelijke stemming over de ingediende moties. Zoals verwacht worden alle moties van de oppositie-partijen verworpen.