AV0531 De GKB-affaire. Debat Gemeenteraad, deel III
OOG TV, 1992

Video, kleur, met geluid

AV0531 De GKB-affaire. Debat Gemeenteraad, deel III
OOG TV, 1992

Video, kleur, met geluid

Deze film is nog niet online beschikbaar.

Het debat in de Gemeenteraad Groningen op 8 april 1992 over Kredietbankaffaire. Deel III: Fractievoorzitter Dölle (CDA) vervolgt zijn betoog. Dölle kiest voor voortzetting van het college, hoewel het staatsrechtelijk geen mooie constructie is dat twee wethouders aftreden en de rest niet; zo precies echter wil hij niet redeneren. Otten (VVD) acht de affaire een gevolg van een verkeerde politieke bestuurscultuur. Zijn motie: die leden van het huidige college die al in de vorige periode verantwoording droegen voor de Kredietbank dienen af te treden. Tromp (GPV): wat op papier allemaal prachtig leek heeft totaal gefaald in de praktijk . Hij dient een motie in dat van der Vondervoort als mede-verantwoordelijk wethouder alsnog dient af te treden. Wethouder van de Vondervoort begint haar antwoord op de vragen uit de raad.