AV0529 De GKB-affaire. Debat Gemeenteraad, deel I
OOG TV, 1992

Video, kleur, met geluid

AV0529 De GKB-affaire. Debat Gemeenteraad, deel I
OOG TV, 1992

Video, kleur, met geluid

Deze film is nog niet online beschikbaar.

Het debat in de Gemeenteraad Groningen op 8 april 1992 over de Kredietbankaffaire. Deel I: Reportage over de aanleiding van het debat. Vanaf 1984 verstrekt de GKB; de Gemeentelijke Kredietbank Groningen, commerciële leningen met het doel winst te maken om sociale kredieten te bekostigen. Eind 1991 blijkt pas dat de Kredietbank al jarenlang vele miljoenen verspeelt met onverantwoordelijk riskante leningen. De commissie Fransen onderzoekt de zaak en concludeert dat de controle op het handelen van de bank in alle geledingen volkomen gefaald heeft. De PvdA-wethouders Gietema en Huisman treden vanwege deze affaire af, maar de derde PvdA-wethouder, Van de Vondervoort van financiële zaken blijft aan. Eerste termijn debat: Gietema legt een verklaring af van zijn aftreden; hij wenst politieke verantwoordelijkheid te nemen ofschoon hij inhoudelijk niets te maken had met de Kredietbank. Fractievoorzitter Smink (PvdA) meent dat met het aftreden van twee wethouders voldoende directe politieke consequenties zijn getrokken. Van Gent (GL) vindt dat het helemaal mis is gegaan met het zogenaamde 'zelfbeheer' van gemeentelijke instanties en dient een motie in om de gehele gemeentelijke organisatie door te laten lichten door een extern bureau.