Video insluiten

AV0506 Gronings Ontzet 1989
F. Mintas, 1989

Video, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0506 Gronings Ontzet 1989
F. Mintas, 1989

Video, kleur, met geluid

Deze film is nog niet online beschikbaar.

Op 28 augustus 1989 vindt wederom de viering van het Groningens Ontzet plaats. Een reconstructie van de geschiedenis die geleid heeft tot het Gronings Ontzet; de gebeurtenissen van 1672. In 1672 probeert de bisschop van Münster, Bernd van Galen, te profiteren van het feit dat Engeland en Frankrijk de oorlog verklaren aan de Republiek en hij valt het noorden van Nederland binnen. Op 19 juli 1672 staat de bisschop ten zuiden van de muren van de stad Groningen. Ondanks langdurige beschietingen, die de bisschop de bijnaam ‘Bommen Berend’ bezorgen, houdt de stad stand onder leiding van Karel Rabenhaupt en burgemeester van Julsingha. Wanneer de keurvorst van Brandenburg de kant van de Republiek kiest vreest de bisschop een aanval op Münster en breekt hij op 28 augustus het beleg van Groningen op; Groningen is ontzet. Daarna wordt langzamerhand heel het Noorden bevrijd. Begin 1673 vallen Nieuweschans, Steenwijk en Meppel weer in Nederlandse handen. Sinds 1672 viert Groningen ieder jaar het Ontzet en altijd spelen paarden een grote rol in de festiviteiten.
Commentaarstem: Harm van der Veen.