Video insluiten

AV0503 De Groninger Dracht [of] Taal van een samenleving in verandering
Sanlo Producties, 1993

Video, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0503 De Groninger Dracht [of] Taal van een samenleving in verandering
Sanlo Producties, 1993

Video, kleur, met geluid

Deze film is nog niet online beschikbaar.

Video over de geschiedenis van de typische Groninger klederdracht gedragen door de rijke Groninger boer(inn)en zo tussen 1750 en 1850. Deze geschiedenis moet in samenhang gezien worden met de meer algemene sociaal-economische en culturele ontwikkelingen van die periode. De Groninger dracht weerspiegelt de toenemende welvaart en het grote zelfbewustzijn van de rijke boerenstand. Na 1850 verdwijnt de Groninger dracht, omdat de boerenelite zich steeds meer gaat richten naar de stedelijke cultuur, ook op het gebied van de mode.