Video insluiten

AV0492 Opening hoofdkantoor RABO-bank Groningen
JBF, 11-12-1987

U-Matic SP, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0492 Opening hoofdkantoor RABO-bank Groningen
JBF, 11-12-1987

U-Matic SP, kleur, met geluid

Aan de Pleiadenlaan te Groningen is een hoge flat verrezen waarin het nieuwe hoofdkantoor van de RABO-Bank Groningen\Haren gevestigd wordt. Op 12 december 1987 vericht de heer Kamminga in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Commerciële Club de officiële opening. Vele genodigden wonen deze gebeurtenis bij.