Video insluiten

AV0421 Op maat onder dak
Charlotte van Tuijll, Piet Bakker, 1985

U-Matic SP, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0421 Op maat onder dak
Charlotte van Tuijll, Piet Bakker, 1985

U-Matic SP, kleur, met geluid

Reportage gemaakt ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van de stichting BBD: Bureau Bewoners Deskundigen. De BBD kan bewoners in de stad Groningen ondersteunen indien groot onderhoud of renovatie aan hun (huur)woningen plaatsvindt. De BBD brengt technische kennis van zaken in en kent de weg in inspraakprocedures. In Groningen vindt vanaf de jaren zeventig veel onderhoud plaats in de oude wijken. De ervaring heeft geleerd dat het van groot belang is bewoners te betrekken in onderhoudsplannen om klachten en problemen te voorkomen ook al duurt groot onderhoud aanzienlijk langer vanwege deze inspraak van bewoners.