Video insluiten

AV0300 Van kiem tot kristal
Jan Moonen, Polygoon Profilti, 1963

16mm, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0300 Van kiem tot kristal
Jan Moonen, Polygoon Profilti, 1963

16mm, kleur, met geluid

Film gemaakt ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging Friesch-Groningsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek, later bekend onder de naam Suikerunie en gevestigd aan de Van Heemskercklaan te Groningen. Met aandacht voor de wetenschappelijke wijze van verbetering van de suikerbieten teelt, de coöperatieve opzet van de fabriek waarbij de boeren die bieten leveren tevens aandeelhouder zijn. Tenslotte uitvoerig hoe het productieproces van suiker in de fabriek verloopt.