AV0277 Suikerbieten
onbekend, 1960

16mm, kleur, zonder geluid
Lengte: 00:24:51:00

AV0277 Suikerbieten
onbekend, 1960

16mm, kleur, zonder geluid
Lengte: 00:24:51:00

Een portret van het verwerken van suikerbieten in een fabriek in Groningen. Aan de orde komen: het nemen van monsters, spoelen, vermalen en verpulpen van bieten, tot aan het verwerken van geraffineerde suiker in pakken Kristalsuikervan CSM.