AV0257 Installatie burgemeester Julsingha
Polygoon, 1930

35mm, zwartwit, zonder geluid
Lengte: 00:01:33:00

AV0257 Installatie burgemeester Julsingha
Polygoon, 1930

35mm, zwartwit, zonder geluid
Lengte: 00:01:33:00

De heer Julsingha, voormalig gemeentesecretaris te Delfzijl, is benoemd als burgemeester van die plaats. Volgens Delfzijlster gebruik trekt de hele stad in defilé langs om de nieuwe burgemeester welkom te heten.