Video insluiten

AV0224 Kijk naar je wijk
Van den Bruele, RAP Video Producties, ism Johan Huizing (opbouwwerker), 1984

Video, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0224 Kijk naar je wijk
Van den Bruele, RAP Video Producties, ism Johan Huizing (opbouwwerker), 1984

Video, kleur, met geluid

Reportage over de Oranjewijk en meer specifiek de Oranjebuurt in Groningen; een wijk met 6000 mensen. Aangesneden thema’s: de woningen, de bevolkingsopbouw, woonomgeving en verkeer, de winkelvoorzieningen, de onderwijssituatie en de welzijnsvoorzieningen. Het algemene beeld is dat de wijk met toenemende problemen kampt. Veel woningen zijn klein en niet in goede staat, het aantal gezinnen daalt, veel scholen zijn gesloten, de werkeloosheid is tamelijk hoog en het welzijnswerk sterk versnipperd. Nochtans zijn er ook positieve ontwikkelingen te zien: er is begonnen met woningrenovatie en de verkeerssituatie wordt verbeterd.