Video insluiten

AV0223 Een dijk van een landschap
Sanlo Producties, 1995

Video, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0223 Een dijk van een landschap
Sanlo Producties, 1995

Video, kleur, met geluid

Een beeld van het oude cultuurlandschap van het terpen- en wierdengebied van Friesland en Groningen. Meer dan 2000 jaar lang heeft de mens zijn sporen nagelaten in dit landschap, vaak in het teken van het voortdurende gevecht het land tegen de zee te beschermen. Tal van dergelijke sporen zijn anno 1995 nog terug te vinden, maar erg veel is ook verdwenen of aan het verdwijnen. Ruilverkaveling, de aanleg van nieuwe wegen, de bouw van nieuwe huizen die niet in de omgeving passen etc. Om te voorkomen dat de sporen van het verleden voorgoed uitgewist worden zijn maatregelen nodig.