Video insluiten

AV0208 Een groet uit Weiwerd
Derk Huizinga, 1995

Video, kleur, met geluid
Video insluiten

AV0208 Een groet uit Weiwerd
Derk Huizinga, 1995

Video, kleur, met geluid

Documentaire over de ontmanteling van Weiwerd, een oud terpdorp (wierde) in de buurt van Delfzijl. Tot de jaren zeventig is Weiwerd een hechte gemeenschap, maar dan verandert alles. Delfzijl verwacht sterk uit te breiden met zware industrie en Weiwerd krijgt een industriebestemming. Het Havenschap Delfzijl koopt het ene na het andere huis op in Weiwerd en breekt ze af. Zelfs de kerk wordt gesloopt. Anno 1995 gaat dit proces nog steeds door en is Weiwerd inmiddels vrijwel ontvolkt. De paar overgebleven bewoners vragen zich af wat voor zin dit hele proces had en nog heeft. De verwachte industriele uitbreiding van Delfzijl is maar zeer ten dele gerealiseerd en het is onwaarschijnlijk dat het in de toekomst wel zal gebeuren.