AV9189 Hou t was; Betsy Bakema-Bos
, 01-11-2009

Video bestand digitaal, kleur en zwartwit, met geluid
Lengte: 00:06:57:00

AV9189 Hou t was; Betsy Bakema-Bos
, 01-11-2009

Video bestand digitaal, kleur en zwartwit, met geluid
Lengte: 00:06:57:00

Een montage van een interview met een oudere Groninger, meestal in het Gronings, over hun beroep of iets dat ze hebben meegemaakt in het verleden, in 2009 uitgezonden op RTV Noord. Deze aflevering Betsy Bakema-Bos uit Sauwerd, die juf was.

2 fragmenten uit AV9189

Fragment 1 van 2 - AV918900:00:00:00 - :00

Mevrouw Bakema-Bos is in 1933 geboren. In 1958 trouwde ze. Ze zat op de lagere school in Sauwerd. Ze vertelt dat als de meester floot de kinderen in die tijd in een rij gingen staa…

Mevrouw Bakema-Bos is in 1933 geboren. In 1958 trouwde ze. Ze zat op de lagere school in Sauwerd. Ze vertelt dat als de meester floot de kinderen in die tijd in een rij gingen staan, bij elkaar per klas en dat ze dan heel rustig het schoolgebouw betraden. En zo bij de juf en later bij de meester in de klas gingen. In de zesde klas werd bepaald wat je na school ging doen. In het begin van dat laatste schooljaar gaf de meester al aan wat het voor haar zou worden. Mevrouw kon naar de MULO en zo geschiedde. Ze had geen idee wat ze na de MULO moest gaan doen. De vormingsklas van de huishoudschool leek haar in ieder geval helemaal niets. Al die huishoudelijke taken wilde ze niet. Een oom en tante uit Groningen die eens op bezoek kwamen stelden de kweekschool voor. Mevrouw reageerde op een vacature bij de BLO-school. Ze had de afdeling voor debielen, dat wil zeggen voor kinderen met een IQ van 60 tot 80. In het begin dacht ze dat ze dat werk niet kon. Ze vond de kinderen namelijk heel vreemd. Alle kinderen bezochten vroeger de lagere school. Ook verstandelijk gehandicapten, maar al gauw bleek dat zij dat niveau volstrekt niet aankonden. Ze moesten daarom naar een speciale school Dat was nogal wat, want dat betekende dat ze naar de BLO-school in de stad moesten. Uit allerlei dorpen kwamen deze kinderen dan. Mevrouw ving ze op het Hoofdstation in Groningen op en vandaar ging het met de stadsbus naar de BLO-school. Tussen de middag aten ze met de kinderen. Er was dan een korte pauze en vervolgens het middagprogramma dat tot 15.00 uur duurde. De kinderen waren ongeveer zeven of acht jaar als ze op de BLO-school kwamen. Er waren drie groepen: begin, midden en eind, verdeeld in verschillende klassen. Tot 15 of 16 jaar. Sommigen kregen een baantje.