AV7642 De blinkende spade
Polygoon Profilti, 1953

16mm, zwartwit, met geluid
Lengte: 01:27:17:00

AV7642 De blinkende spade
Polygoon Profilti, 1953

16mm, zwartwit, met geluid
Lengte: 01:27:17:00

Een film over de geschiedenis van de veenstreek zuid-oost Groningen. In de 17e eeuw komt turf op als brandstof. Dat is aanleiding voor de kolonisatie en ontginning van het nog woeste veengebied ten oosten van de stad Groningen. Geïnitieerd vanuit Groningen gaat de turfwinning steeds verder oostwaarts. Eenmaal afgegraven blijken de veengebieden zeer geschikt voor veeteelt en landbouw, vooral voor het verbouwen van aardappels. In 1840 begint Scholten met de productie van aardappelmeel wat uitgroeit tot een grote aardappelmeelindustrie. Verder nog de ontwikkeling van de landbouw en de rol van de boerenbonden tegen het eind van de 19e eeuw. Ontwikkelingen in de landbouw vanaf 1917 met onder meer de proefboerderij van de Veenkoloniale Boerenbond. De opkomst van de AVEBE en de crisis van de jaren dertig. Na de Tweede Wereldoorlog: aandacht voor de rol van de vrouw en Bond van Plattelandsvrouwen. Mogelijkheden voor scholing en ontspanning, banken en industrie in de streek. Tenslotte: de activiteiten van de Boerenbond anno 1953.