AV5634 Van gras tot koffiemelk
Henk Jut, 1995

VHS, kleur, met geluid
Lengte: 00:25:14:00

AV5634 Van gras tot koffiemelk
Henk Jut, 1995

VHS, kleur, met geluid
Lengte: 00:25:14:00

Origineel en onversneden materiaal: beginnend bij de boer, over het hele productieproces van koffiemelk, tot in de melkfabriek "De Ommelanden". Dhr. W. Kranenburg, de laatste directeur van melkfabriek "De Ommelanden", had omdat de fabriek dicht ging, aan het personeel een film beloofd. Dit is de film die is gemaakt, maar nooit vermenigvuldigd en aan het personeel overhandigd.