AV2255 Verrichtingskeuring van hengsten en merriën te Assen
J.K. Wiersema, 1943

16mm, zwartwit, zonder geluid
Lengte: 00:10:13:00

AV2255 Verrichtingskeuring van hengsten en merriën te Assen
J.K. Wiersema, 1943

16mm, zwartwit, zonder geluid
Lengte: 00:10:13:00

Verschillende hengsten en merries van het Noord-Ned. warmbloed paarden-stamboek afd. Drenthe en Groningen doen allerlei verrichtingen en bewegingen op sportpark Stadsbroek aan de Broeklaan in Assen onder toeziend oog van de keurmeesters.

42 fragmenten uit AV2255