AV20666 Bejaarden en rommelmarkten
Evert Smit, 1975-1978

Super 8, kleur, met geluid
Lengte: 00:24:38:00

AV20666 Bejaarden en rommelmarkten
Evert Smit, 1975-1978

Super 8, kleur, met geluid
Lengte: 00:24:38:00

Bejaardensoos in de oude lagere school; Rommelmarkten van 12 juni 1976 en 1977; Werkzaamheden in de landbouw o.a. bieten rooien.

30 fragmenten uit AV20666