AV13421 Een boerenbedrijf in ’t Oldambt
H. Aling, 1948-1949

8mm, kleur en zwartwit, zonder geluid
Lengte: 01:16:48:00

AV13421 Een boerenbedrijf in ’t Oldambt
H. Aling, 1948-1949

8mm, kleur en zwartwit, zonder geluid
Lengte: 01:16:48:00

Film in vijf delen over het leven en werkzaamheden op en rond een boerderij in het Oldambt gedurende de vier seizoenen. Met onder andere: diverse typen boerderijen; werkzaamheden op het land, zoals ploegen, zaaien, poten, bestrijding van plantenziekten; "natte dag" alles wordt schoongemaakt; verkoop oogst in de Korenbeurs in Groningen, oogst van tarwe; strooiverkoop, werkzaamheden op het land met behulp van tractor [kenteken A-40034]; slacht van een varken; afvoeren dorsmachine.