AV0787 Kijk op je wijk: Het stinkt oorverdovend
A. Geerding (camera), 1985

U-Matic SP, zwartwit, met geluid

AV0787 Kijk op je wijk: Het stinkt oorverdovend
A. Geerding (camera), 1985

U-Matic SP, zwartwit, met geluid

Reportage uit de Zeeheldenbuurt te Groningen. Deze wijk ligt pal onder de rook van de suikerfabriek van de Suikerunie. In hoeverre heeft de buurt daar overlast van met name tijdens de bietencampagne? Veel bewoners klagen over stankoverlast en herrie. De Milieufederatie Groningen is van mening dat de Suikerunie veel meer zou kunnen doen om de stank- en geluidsoverlast te beperken. De makers zijn van mening dat de provincie Groningen bij het afgeven van een milieuvergunning aan de Suikerunie vooral kijkt naar het economisch belang van de fabriek en daarom onvoldoende milieueisen stelt aan de Suikerunie.