AV0729 RWW wat is dat?
JBF, 1987

Video, kleur, met geluid

AV0729 RWW wat is dat?
JBF, 1987

Video, kleur, met geluid

Voorlichtingsvideo in de vorm van tekeningen over de RWW: Rijksgroepregeling Werkloze Werknemers. Deze regeling is bedoeld voor mensen zonder werk of inkomen, die geen beroep kunnen doen op andere regelingen en die in de volksmond bijstandsuitkering wordt genoemd,. Aan de orde komen de regels en voorwaarden voor het verkrijgen van een RWW-uitkering. De spelregels als iemand de beschikking heeft gekregen dat hij of zij recht heeft op een RWW-uitkering. Verder het antwoord op specifieke vragen over het vergoeden van speciale kosten, het hebben van eigen vermogen of bijverdiensten.

119 fragmenten uit AV0729