AV0199 Vogelbuurt presenteert: Sport en recreatie
Van den Bruele, 1984

U-Matic SP, kleur, met geluid

AV0199 Vogelbuurt presenteert: Sport en recreatie
Van den Bruele, 1984

U-Matic SP, kleur, met geluid

In de Vogelbuurt (deel van de Oosterparkwijk Groningen) zijn slechts zeer beperkte mogelijkheden voor sport en recreatie. In de hele Oosterparkwijk is zelfs geen enkele sporthal. Twee bewoonsters vragen zich af of er geen sporthal kan komen of tenminste een gebouwtje waar spullen voor sport en recreatie kunnen worden opgeborgen.