AV0129 De stad uitvergroot. Marktstraat 1594-1994
M. Bult, 1994

Video, kleur, met geluid

AV0129 De stad uitvergroot. Marktstraat 1594-1994
M. Bult, 1994

Video, kleur, met geluid

Deze film is nog niet online beschikbaar.

Een nadere kijk op de uitbreiding of uitleg van de stad Groningen in de 17e eeuw. Deze uitleg wijkt af van het patroon van andere Nederlandse steden. Een project onder leiding van prof. Taverne van Architectuurgeschiedenis heeft tot doel de gedachten achter deze uitleg te reconstrueren.